Νέες ιδέες για μια «Έξυπνη Πόλη»

8th-post-featured

Του Ηλία Αποστολόπουλου

Υποψηφίου Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού

Επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για την πόλη μας»

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θέλουμε να παρέχει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πολίτες του, να καινοτομεί σε πρακτικές διοίκησης, να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Η νέα γενιά της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρέμβασης των δημοτών σε θέματα που τους αφορούν. Στόχος μας είναι ο Δήμος μας να γίνει το πρότυπο μια «έξυπνης πόλης».

Για το σκοπό αυτό προγραμματίζουμε μια σειρά παρεμβάσεων σε τρεις βασικούς τομείς:

1) Εξυπηρέτηση του πολίτη με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

2) Συμμετοχή των Δημοτών στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του Δήμου,

3) Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε:

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων, για παροχή ηλεκτρονικών δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που ως τώρα δεν παρέχονται ηλεκτρονικά (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κ.α.) συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής πληρωμής (παραβόλων, τελών, κλήσεων κ.α.) και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη, με στόχο την χρήση της σε κάθε επαφή του δημότη με το Δήμο και τις δημοτικές υπηρεσίες για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, για δράσεις προώθησης της τοπικής αγοράς και συμμετοχή των δημοτών στις κοινωνικές παροχές του Δήμου. Τηλεφωνική Γραμμή Δημότη, μεπενταψήφιο αριθμό για την καταγραφή αιτημάτων και καταγγελιών των πολιτών και την άμεση προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία. (π.χ. οδικό δίκτυο, προβλήματα ηλεκτροφωτισμού, σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, κ.α.). Δράσεις ανάπτυξης δικτυακών υποδομών. Αυξάνουμε τις Ευρυζωνικές πλατείες ελεύθερης πρόσβασης, ώστε περισσότεροι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενισχύουμε το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με στόχο τον έλεγχο των εσωτερικών διαδικασιών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, την αξιοποίηση εθνικών και κυρίως ευρωπαϊκών πόρων και την προώθηση ευρύτερων συνεργασιών με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και προχωρούμε σε στοχευμένες δράσεις δια βίου κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις και την αύξηση της παραγωγικότητας. Εκσυγχρονίζουμε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Υιοθετούμε την Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διαχείρισης Κρίσεων και φυσικών καταστροφών με στόχο τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ζωής και περιουσίας των κατοίκων της πόλης μας. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων, με υπηρεσίες οπτικοακουστικής σύνδεσης στις αίθουσες συνεδριάσεων. Όπου υπάρχει δικαίωμα παρέμβασης, όπως στην επιτροπή διαβούλευσης ή στο συμπαραστάτη του δημότη, οι πολίτες θα μπορούν να παρεμβαίνουν από την οθόνη του υπολογιστή τους. Υπηρεσία Συνεργατικής Διατύπωσης Αιτημάτων (e-Petition), όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία θέτοντας ένα θέμα που θεωρεί σημαντικό προς γνώση των αρχών και των συμπολιτών του, ώστε να συλλεχθούν σχόλια και πιθανόν υπογραφές για την υποστήριξή του. Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις - Συλλογή e-υπογραφών, μια διαδικασία που ξεκινάει είτε από το Δήμο με ανάρτηση ερωτηματολόγιου στη δημοτική ιστοσελίδα για τη διερεύνηση στάσης των πολιτών απέναντι σε πολιτικές και δράσεις του Δήμου, είτε με πρωτοβουλία πολιτών, το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της «συλλογής υπογραφών», για θέματα που αυτοί θεωρούν σημαντικά. Η ώρα του Δημότη. Σε μια καθορισμένη ώρα, κάθε εβδομάδα, ο Δήμαρχος θα συζητά με πολίτες, παρουσία και άλλων πολιτών. Ανάρτηση υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων. Δημοσίευση του πόθεν έσχες Δημάρχου, Αντιδημάρχων, όλων των δημοτικών συμβούλων και των μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του.

Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών μπορεί να γίνει μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια της Ψηφιακής Σύγκλισης και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης).

Στόχος μας επίσης είναι η ενεργός συμμετοχή των δημοτών σε θέματα που τους αφορούν και στη λήψη αποφάσεων. Με βάση αυτές τις αρχές, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε:

Τέλος, εγκαθιστούμε μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας σε κάθε δημόσια δράση.

Ιδέες και λύσεις για να γίνει η πόλη μας μια «έξυπνη πόλη», υπάρχουν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια δημοτική αρχή με φαντασία, δυναμισμό και ικανότητα να υλοποιεί. Που θα κοιτάζει την επόμενη μέρα. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και γι’ αυτό ζητάμε τη στήριξη κάθε συμπολίτη μας.