Ανάπτυξη της Τοπικής Αγοράς

Ομιλία του Αθανασίου Βαλυράκη, από την εκδήλωση για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, την 2 Οκτ. 2006 και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο Χολαργού ( αίθουσα Μελίνα Μερκούρη ).

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για τη σημερινή σας παρουσία. Εκτιμώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση για σας τους επαγγελματίες, για μας, για το Χολαργό μας. Σήμερα, ξεκινάμε μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός «κοινωνικού συμφώνου» και υποσχόμαστε ότι θα έχει και συνέχεια. Η πρωτοβουλία αυτή που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μαζί σας, θα έχει συνεχή παρουσία, συμμετοχή και υποστήριξη, προσδιορίζοντας παράλληλα την ευθύνη, τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα του καθένα από εμάς. Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι αυτό το «κοινωνικό σύμφωνο», πρέπει να έχει την κοινή εμπιστοσύνη όλων μας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι όλοι εσείς οι επαγγελματίες, θα συμμετέχετε ενεργά στη λήψη των αποφάσεων. Η υλοποίηση απαιτεί ως απαραίτητες διαδικασίες τη συζήτηση, διαβούλευση και συναίνεση, για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική πορεία. Να τονίσουμε με έμφαση όμως ότι για να κατορθώσουμε να αλλάξουμε το Χολαργό μας, το Χολαργό που αγαπάμε, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, αλλά σαφώς και ότι ο κάθε πολίτης – επιχειρηματίας που συμμετέχει, πρέπει να βλέπει την αξία της συμβολής του, αλλά και το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Με τη δική σας συμβολή, εντοπίσαμε τα προβλήματα, μελετήσαμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και από εσάς ζητάμε την ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή σας, για να μετατρέψουμε το σχέδιο σε πραγματικότητα, για να επιτύχουμε μια ανάπτυξη με κοινά οφέλη.

Φίλες και φίλοι,

Ποιο είναι το όραμά μας ;

Ποιος είναι ο βασικός μας στόχος ;

Επιδιώκουμε μια κοινή συμφωνία για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, που να ταιριάζει στο τοπικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του Δήμου μας, που θα εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και θα μετατρέπει τις προκλήσεις σε δημιουργικές δραστηριότητες.

Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι ;

1. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, γιατί χωρίς τον επιχειρηματία και την επιχειρηματική πρωτοβουλία, ανάπτυξη δεν υπάρχει

2. Ο πολίτης – καταναλωτής, γιατί πρέπει ο καθένας από εμάς να γνωρίζει ότι η ενίσχυση της τοπικής κατανάλωσης, διασφαλίζει πόρους που επιστρέφουν τελικά στον δημότη και

3. Ο Δήμος, γιατί η υλοποίηση αυτού του σχεδίου μας, θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για μια ισχυρή, δυνατή αγορά και αυτό σηματοδοτεί ένα εύρωστο, δυνατό και ισχυρό Δήμο αντίστοιχα, που θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, με κοινωνικό πρόσωπο και υπηρεσίες.

Πριν τις οποιεσδήποτε προτάσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν ολοκληρωμένα, γιατί τότε μόνο μπορεί να υπάρξει σωστή πρόταση και πραγματοποιήσιμη επίλυση. Έτσι, θα σταθώ στα βασικότερα προβλήματα κατά την άποψή μου, από αυτά που ακούστηκαν:

1. Σήμερα δε λειτουργεί ένα δυναμικό συλλογικό όργανο, που να αντιπροσωπεύει τους επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς

2. Δεν υπάρχει ένας διοικητικός – επιστημονικός φορέας από την πλευρά του Δήμου, που να μπορεί να υποστηρίζει ατομικά ή ομαδικά, εσάς τους επιχειρηματίες, σε κάθε προσπάθεια χρηματοδοτήσεων, επενδυτικών προσπαθειών για βελτίωση των υποδομών σας, την πρόσληψη προσωπικού με επιδότηση, την έναρξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον συντονισμό ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών από μεγάλες επιχειρήσεις του Δήμου μας, με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της δικής μας αγοράς και τη συνεχή ενημέρωσή σας σχετικά με φορολογικά, τραπεζικά ή άλλα θέματα

3. Είναι κοινά αποδεκτή, η παντελής έλλειψη χώρων στάθμευσης δίπλα στην τοπική αγορά, παράλληλα με την απουσία δημοτικής συγκοινωνίας, που να εξυπηρετεί τους πολίτες – καταναλωτές

4. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα προβολής της επιχειρηματικότητας προϊόντων και υπηρεσιών από το Δήμο μας, όπως ένας οδηγός τοπικής αγοράς, ώστε ο κάθε δημότης να γνωρίσει ότι αυτό που ψάχνει σε άλλες αγορές, υπάρχει δίπλα του.

Ποιες είναι οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας για την τοπική αγορά ; Επισημαίνω τα βασικότερα:

1. Η ενίσχυση των προσπαθειών για τη λειτουργία συλλογικού οργάνου των επιχειρηματιών του Δήμου μας, ώστε η τοπική μας αγορά να αποκτήσει μια ισχυρή φωνή και οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι έναν αξιόπιστο συνομιλητή

2. Η δημιουργία χώρων στάθμευσης, όπως έχει προσδιοριστεί στο πρόγραμμά μας και με διαδικασίες τέτοιες, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση, με στόχο να εξυπηρετείται η τοπική αγορά και οι δημότες γενικότερα

3. Η δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας, για την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών στην τοπική αγορά

4. Η προβολή της τοπικής αγοράς μέσω ολοκληρωμένου προγράμματος και η διαμόρφωση κινήτρων ώστε να ενισχυθεί η τοπική κατανάλωση

5. Δημιουργία κατάλληλου διοικητικού – επιστημονικού φορέα από το Δήμο μας, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματιών όπως αναφέρθηκα και προηγούμενα. Θα πρότεινα, στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα αυτού, τη συμμετοχή εκπροσώπου του συλλογικού οργάνου των επιχειρηματιών

6. Η αξιοποίηση του συλλογικού οργάνου των επιχειρηματιών και του επιστημονικού φορέα του Δήμου, ώστε να ενταχθούν μεμονωμένες ή συλλογικές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης και πληροφόρησης, η σύνδεση με επιμελητήρια και πανεπιστήμια και η δημιουργία κατάλληλου σχήματος, που θα διερευνήσει τις δυνατότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων και θα συντονίσει την προσφορά και ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών από μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής μας, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και την αύξηση των πωλήσεων.

Φίλες και φίλοι,

για μας η τοπική αγορά μπορεί να δημιουργήσει όρους συνάθροισης, επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και συμφωνίας. Μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και να προκαλέσει ένα μακροχρόνιο συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης για το Δήμο μας. Ήρθε ο καιρός ώστε η τοπική αγορά να πάρει τη θέση που της αξίζει στον οικονομικό, κοινωνικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Χολαργού μας. Έχει προσδιοριστεί το πώς και το πότε θα πραγματοποιηθεί η κάθε δραστηριότητα, ώστε να έχει την κατάλληλη συμπληρωματικότητα, συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια και σας λέμε να σταθείτε δίπλα μας, γιατί αυτό που σχεδιάσαμε μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Σας κοιτάμε στα μάτια και σας υποσχόμαστε ότι σε κάθε φάση αυτής της προσπάθειας, θα έχετε την ευκαιρία να μας κρίνετε και να μας αξιολογείτε για τις πράξεις μας. Με την εμπειρία των παλαιότερων και την όρεξη για δημιουργική δουλειά των νέων υποψηφίων του συνδυασμού μας, μαζί και με τη δική σας ενεργό δράση, θα κάνουμε τον Χολαργό μας έναν πρότυπο Δήμο, όπου η συμμετοχή και η συναίνεση, θα αποτελούν συστατικά στοιχεία στη λήψη των αποφάσεών μας. Ένα Δήμο που η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία και μέριμνα, θα αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας.

Φίλες και φίλοι,

σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας, για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση θα έχει συνέχεια, γεγονός που εξαρτάται μόνο από εσάς, εννοώ από την ψήφο σας. Με αυτή τη σκέψη και με τη σιγουριά ότι θα είμαστε η νέα δημοτική αρχή, μπορούμε να ορίσουμε την πρώτη σύσκεψη για να αναλύσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου μας, το πρώτο Σάββατο μετά τις εκλογές.

Φίλες και φίλοι,

κλείνοντας, θέλω να σας απευθύνω τους «αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς» και να μην ξεχνάτε ότι:

ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ,

ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ,

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ